De loonbelasting

De hoogte van uw belasting en sociale premies is afhankelijk van uw belastingklasse. In de tabel inkomstenbelasting kunt u alle belastingen aflezen – opgedeeld volgens de afzonderlijke belastingschijven. Hierin staat hoeveel loonbelasting u waarschijnlijk per jaar moet betalen. Op de tabel inkomstenbelasting ziet u ook de solidariteitstoeslag en kerkbelasting.

Tot voor kort waren er nog officiële inkomstenbelastingtabellen. Deze zijn inmiddels vervangen door zogenaamde benaderingstabellen voor de inkomstenbelasting. Deze geven de loonbelasting echter niet correct weer.

Als u precies wilt weten hoeveel inkomstenbelasting en solidariteitstoeslag u maandelijks of jaarlijks betaalt, kunt u een rekensommetje maken.

Wie betaalt de inkomstenbelasting?

Voor werknemers moet loonbelasting worden betaald. Dus iedereen die werknemers in dienst heeft, moet daarvoor loonbelasting betalen aan de belastingdienst. Uw werkgever berekent het bedrag aan loonbelasting en draagt ​​dit af aan de Belastingdienst. U hoeft zich er geen zorgen over te maken.

Het bedrag is onder andere afhankelijk van het salaris. Als u veel verdient, betaalt u over het algemeen ook meer inkomstenbelasting. Het hangt niet alleen af ​​van uw salaris, maar ook van uw belastingschijf. Beide factoren zijn cruciaal voor uw inkomstenbelasting.

Waar kan ik mijn gegevens vinden?

De loonadministratie van het bedrijf waar je werkt, zorgt ervoor dat je iedere maand een loonstrookje krijgt. Op uw loonstrookje leest u onder andere hoeveel inkomstenbelasting u betaalt. Ook staan ​​daar gegevens over uw belastingklasse en sociale premies. U kunt precies zien welke inhoudingen van uw brutosalaris plaatsvinden en hoe hoog uw nettosalaris is.

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

Het brutoloon is uw loon vóór aftrek van belastingen en premies sociale verzekeringen. Dit zijn onder meer belastingen zoals loonbelasting, de solidariteitstoeslag en, indien van toepassing, de kerkelijke belasting. Ook uw sociale bijdragen worden ingehouden. Denk hierbij aan pensioenen, ziektekostenverzekeringen, langdurige zorg en werkloosheidsverzekeringen. Het nettoloon is het geld dat elke maand op je rekening komt.